JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


O nama

Journal Resuscitatio Balcanica (JRB) je kvartalni interdisciplinarni medicinski časopis čiji je
izdavači Resuscitacioni savet Srbije, vodeća stukovna organizacija u oblasti resuscitacione
medicine u Srbiji i zvanični partner Evropskog Resuscitacionog saveta za Srbiju.
Časopis Izdaje Resuscitacioni savet Srbije i njegovo izdavanje vrši se isključivo iz članarine
Saveta, te je i objavljivanje moguće samo kada je Autor odnosno svi koautori član saveta ili
član partnerske organizacije iz zemlje ili inostranstva.
Objavljeni radovi se odnose na etiologiju, i prevenciju srčanog zastoja, obuku za reanimaciju,
kliničku reanimaciju, sisteme brzog odgovora i etička pitanja u resuscitacionoj medicini.
Istraživački radovi eksperimentalne resuscitacije (uključujući studije na životinjama) objavljuju
se povremeno, samo ako su izuzetno interesantni i direktno se odnose na kliničku
kardiopulmonalnu resuscitaciju.
Radovi koji se odnose na traumu objavljuju se povremeno, ali većina njih se tiče specifičnog
traumatskog srčanog zastoja.
Dobrodošla su pisma uredniku, posebno u vezi sa člancima koji su objavljeni u Journal
Resuscitatio Balcanica. Journal Resuscitatio Balcanica ne objavljuje prikaze slučajeva.
Radove objavljene u JRB indeksiraju biomedicinski indeksne baze podataka:
- COBIS
- CrossRef
- DOAI
Časopos je refereisan u Srpskom Citacionom Indeksu gde se kroz stalno pracenje vrši
vrednovanje časopisa s obzirom na uticajnost (impakt) u samoj bazi podataka i dopunskim
citatnim indeksima WoS.
VAŽNA NAPOMENA ZA AUTORE
Svaki pojedinačni autor (ako ih je dva ili više) radova dostavljenih redakciji časopisa potrebno je
da potpiše izjavu o svom doprinosu radu, kao i izjavu o (ne) postojanju konflikta interesa
(Statement of conflicts of interest).

JRB objavljuje radove samo autora koji su članovi Resuscitacionog saveta ili članovi partnerskih
organizacija iz zemlje ili inostranstva, sa redovno uplaćenom članarinom u godini podnošenja
rada za objavljivanje.
U slučaju da autor i koautori nisu članovi saveta, sa uplaćenom članarinom, pre ulaska u process
recenzije trebaju uplatiti članarinu.
Članarina je obavezna za svakog autora/koautora čiji rad uđe u postupak recenzije.
Uplata članarine se vrši isključivo preko: žiro računa br. 325 – 850070006320-53 naznaka -
časopis JRB Za autore iz inostranstva, obratiti se Sekretarijatu Saveta +381 648135404.
Godišnja članarina iznosi: 7500,00 dinara za građane Srbije i 150 € (za autore iz inostranstva.
Autorima i koautorima, koji blagovremeno ne dostave potrebne izjave i kopiju uplatnice za sve
autore i koautore rad neće biti objavljen.
Od 1. januara 2020. JRB prešao je na e-Ur – elektronsko uređivanje časopisa.
Svi korisnici sistema: autori, recenzenti i urednici moraju biti registrovani sa jednoznačnom
imejl adresom.
Registraciju je moguće izvršiti na adresu:
http://aseestant.ceon.rs/index.php/jrb/login
 
Oba uputstva mogu se preuzeti u elektronskom obliku
1. Uputstvo za pisanje radova časopisa JRB (download)
2. Obrazac za izjavu o autorstvu (download)

ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs