. JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X
Jesenje izdanje Časopisa Journal resuscitatio Balcanica je posvećen programu EuReCa_Srbija koji sprovodi Resuscitacioni Savet Srbije. Kontinuinalnom opservacijom i praćenjem epidemiologije vanbolničkog srčanog zastoja odn. EuReCa događaja, proistekle su brojne analize koje su nam postajale motiv za dalji rad i istraživanja koja se tiču kvaliteta zbrinjavanja vanbolničkih srčanih zastoja od strane zaposlenih u službi hitne pomoći. Sve ovo je dovodilo do dodatnih pitanja i širih, sveobuhvatnijih tema koji su bile podstrek autorima za pisanje radova odn. ključ za otvaranje vrata ka novim idejama i projektima. U saradnji Resuscitacionog Saveta Srbije i Sekcije urgentne medicine od 1. septembra, uspostavljen je novi program EURECA TRAUMA. Ovaj program ima za cilj da kroz prospektivno prikljupljanje epidemioloških podataka o traumi obrazuje sasvim novu sistematičnu bazu koja će se obrađivati i u vidu sručnih saopštenja – radova koji će se objavljivati u časopisu JRB. Epidemiološki podaci o traumi obuhvataju sve povrede koje se zbrinjavaju od strane Hitnih medicinskih pomoći u Republici Srbiji. Trauma programom je omogućeno da svi istraživači na identičan način popunjavaju upitnike i odmah unose podatke u jedinstvenu bazu. Program za sada obuhvata sredine koje su pristupile, usvojile metodologiju unosa podataka predviđenu protokolom studije te pribavile sve potrebne saglasnosti Ustanova i odgovarajucih Etičkih odbora. U ovom trenutku u Programu učestvuju Ustanove koje pokrivaju oko 1.200.000 stanovnika te se može reći da je to vrlo reprezentativan uzorak. Sve zainteresovane ustanove se mogu priključiti projektu i u narednom periodu, kroz analize iz
sopstvenih sredina, doprineti u radu časopisa JRB.
Uvodnik
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Koliko smo napredovali?
Saša Milić, Violetta Raffay
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Upotreba kiseonika kod vanbolničkog srčanog zastoja- EuReCa_Vojvodina
Mihaela Budimski, Kornelija Jakšič Horvat, Snežana Holcer Vukelić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Kontinualno praćenje vanbolničkog srčanog zastoja na teritoriji opštine Sombor-EuReCa_Srbija
Snežana Holcer Vukelić, Ivan Pešić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter


Slanje radova

Uz rukopis obavezno priložiti obrazac koji su potpisali svi autori, a koji sadrži: 1) izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, 2) izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva, i 3) kontakt podatke svih autora u radu (adrese, imejl adrese, telefone itd.). Blanko obrazac treba preuzeti sa internet-stranice časopisa (http://www.srp-arh.rs). Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija o poznatim ljudima ili imenovanje ljudi koji su doprineli izradi rada.
Pročitaj kompletan tekst...

POŠALJITE RAD

Vaši podaci:

Datoteka rada:
Podaci o radu:   LISTA RECENZENATA:
Theodoros Xanthos MD, PhD, FERC
Professor of Physiology and Pathophysiology, European University Cyprus
President Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Athanasios Chalkias, MD, PhD
University of Athens, Medical School, Postgraduate Study Program (MSc) “Cardiopulmonary Resuscitation”
Tzaneio General Hospital, Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine
Board of Directors-Treasurer, Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Walter RENIER, MD, FERC
Board member and treasurer of the Belgian Resuscitation Council
Member of the ERC Science and Education Committee
Zlatko Fišer, MD, Prim
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Violetta Raffay, MD, PhD, FERC
Resuscitacioni Savet Srbije
ERC Science and Education Committee

  Detaljnije...

  Detaljnije...
Resuscitacioni savet Srbije – za casopis
Postanski pregradak 19,
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs