. JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X
Poštovani čitaoci,
Pred nama je treća godina izdavanja časopisa Journal Resuscitatio Balcanica.
Ovaj časopis plod je entuzijazma malog broja ljudi, uostalom i oblast medicine kojom se bavi nije baš ukorenjena u srpskom zdravstvu.
U stvari gotovo i da ne postoji naučna oblast koju definiše pojam Resuscitaciona medicina stoga svaki rad i svako saopštenje u ovoj oblasti
je dragoceno i sasvim sigurno predstavlja korak bliže ka naučnoj zajednici koja se pitanjima Resuscitacione medicine bavi.
Još je veći izazov da se prikupi istraživačka i stručna misao u jednoj novoj naučnoj oblasti iz jedne Evropske regije a posebno regije koju
opterećuju brojne podele i sukobi.
No korak po korak mi napredujemo ka ciljevima koje smo postavili. Kroz program EuReCa prati se pojava Srčanog zastoja i objavljuju
dragoceni podaci o epidemiologiji ovog oboljenja koji su sasvim sigurno dragoceni jer ih do sada uopšte i nije bilo.
Obuku i njena dostignuća prate odgovarajuće manekenske studije.
Od ovog broja u našem časopisu redovno objavljujemo radove naših kolega iz Grčke, Medicinskog fakulteta iz Atine.
Naš cilj je da tokom 2017 naš časopis postane zaista časopis regije Balkana, kroz izabranih stručnih saopštenja u svakom od narednih
brojeva.
Uvodnik

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Evaluation of resuscitation knowledge and skills in Dentists before and after a European Resuscitation Council CPR/AED course
Vasileios Schizogiannis, Athanasios Chalkias, Euaggelia Kouskouni, Nicoletta Iacovidou, Theodoros Xanthos
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Long-term evaluation of neurological impairment scales after ischemic stroke in type 2 diabetic Caucasians
Vasileios Dragoumanos, Nicoletta Iacovidou, Dimitrios Athanasopoulos, Andreas Melidonis, Ioannis Zaganas, Athanasios Chalkias, Theodoros Xanthos
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

EURECA SRBIJA 2015-2016. - dvogodišnja analiza
Mihaela Budimski, Kornelija Jakšić Horvat, Milena Momirović Stojković, Zlatko Fišer
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter


Slanje radova

Uz rukopis obavezno priložiti obrazac koji su potpisali svi autori, a koji sadrži: 1) izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, 2) izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva, i 3) kontakt podatke svih autora u radu (adrese, imejl adrese, telefone itd.). Blanko obrazac treba preuzeti sa internet-stranice časopisa (http://www.srp-arh.rs). Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija o poznatim ljudima ili imenovanje ljudi koji su doprineli izradi rada.
Pročitaj kompletan tekst...

POŠALJITE RAD

Vaši podaci:

Datoteka rada:
Podaci o radu:   LISTA RECENZENATA:
Theodoros Xanthos MD, PhD, FERC
Professor of Physiology and Pathophysiology, European University Cyprus
President Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Athanasios Chalkias, MD, PhD
University of Athens, Medical School, Postgraduate Study Program (MSc) “Cardiopulmonary Resuscitation”
Tzaneio General Hospital, Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine
Board of Directors-Treasurer, Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Walter RENIER, MD, FERC
Board member and treasurer of the Belgian Resuscitation Council
Member of the ERC Science and Education Committee
Zlatko Fišer, MD, Prim
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Violetta Raffay, MD, PhD, FERC
Resuscitacioni Savet Srbije
ERC Science and Education Committee

  Detaljnije...

  Detaljnije...
Resuscitacioni savet Srbije – za casopis
Postanski pregradak 19,
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs