. JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X
U maloj grupiаautora Preporuka za Resuscitacionu medicinu je i dr Violetta Raffay. Predsednik resuscitacionog saveta
Srbije, specijalista urgentne medicine, do skora zaposlena u Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.
Da bi jedna grana medicinskih nauka postala deo nauke, potrebno je mnogo toga. Potrebno je doneti znanje. Potrebno
je obrazovati neke ljude da vladaju tim znanjem, konačnobaviti se naukom, istraživati, pisati, objavljivati radove iz
te grane medicinskih nauka i na kraju ta nauka treba naći mesto među ostalim naukama - na mestu gde se drugi za
struku i nauku obrazuju - na Fakultetima.
Uvođenjem nastavnog predmeta Resuscitaciona medicina u redovnu nastavu na Univerzitetu medicinskih nauka u
Kragujevcu 2006. godine u Srbiji je i taj proces obavljen. Najveći doprinos tome da Resuscitaciona medicina postane
predmet na fakultetima u Srbije dala je profesor doktor Jasna Jevđić sa Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, koja je
u saradnju sa resustacionim savetom i dr Violettom Raffay, omogućila da se u Srbiji materijali Evropskog Resuscitacionog
saveta koriste u redovnoj nastavi na fakultetima. Resuscitacioni savet i njegovi članovi tokom proteklih 15
godina delovanja saveta u mnogome su izmenili sliku o Resuscitacionoj medicini u Srbiji. Interes za Resuscitacionu
medicinu tokom proteklih godina je narastao, a nova znanja i trening doneli su rezultate.
Tokom proteklih 15 godina prema podacima kurs sistema Evropskog Resuscitacionog Saveta organizova je više od
1500 kurseva sa oko 17.000 polaznika. Toliko je ljudi došlo da sluša ono što ne mora da sluša, što je samo izabralo, što
mu je neko preporučio i rekao da je bitno, jer se Resuscitacioni savet i aktivnosti nisu oglašavale na jutarnjim sastancima,
nisu bili preporučena aktivnost od rukovodilaca zdravstvenih ustanova ili zdravstvenih autoriteta.
A ljudi su dolazili, stalno i dolaze i dolaziće. Tražili su da pristupe skupovima saveta, i nalazili ih na ko zna koji način. Ljudi
su dolazili, slušali, vežbali, vraćali se i primenjivali to što su naučili, javljali da su to primenili sa uspehom. Bili su izuzetno
ponosni na svoje diplome, svoje znanje i ono što su sada u stanju uraditi i ukazivali da su pri implementaciji novousvojenih
znanja imali brojne probleme u svojim sredinama.
Uvodnik

-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Preporuke 2015 - Međunarodni naučni konsenzus o kardiopulmonalnoj reanimaciji
Violetta Raffay, Zlatko Fišer, Jelena Tijanić, Kornelija Jakšić Horvat, Mihaela Budimski, Snežana Holcer Vukelić
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan dokument
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter


Slanje radova

Uz rukopis obavezno priložiti obrazac koji su potpisali svi autori, a koji sadrži: 1) izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, 2) izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva, i 3) kontakt podatke svih autora u radu (adrese, imejl adrese, telefone itd.). Blanko obrazac treba preuzeti sa internet-stranice časopisa (http://www.srp-arh.rs). Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija o poznatim ljudima ili imenovanje ljudi koji su doprineli izradi rada.
Pročitaj kompletan tekst...

POŠALJITE RAD

Vaši podaci:

Datoteka rada:
Podaci o radu:   LISTA RECENZENATA:
Theodoros Xanthos MD, PhD, FERC
Professor of Physiology and Pathophysiology, European University Cyprus
President Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Athanasios Chalkias, MD, PhD
University of Athens, Medical School, Postgraduate Study Program (MSc) “Cardiopulmonary Resuscitation”
Tzaneio General Hospital, Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine
Board of Directors-Treasurer, Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Walter RENIER, MD, FERC
Board member and treasurer of the Belgian Resuscitation Council
Member of the ERC Science and Education Committee
Zlatko Fišer, MD, Prim
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Violetta Raffay, MD, PhD, FERC
Resuscitacioni Savet Srbije
ERC Science and Education Committee

  Detaljnije...

  Detaljnije...
Resuscitacioni savet Srbije – za casopis
Postanski pregradak 19,
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs