. JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X
Resuscitacioni savet Srbije od 2004 godine vodi aktivnost na promociji nove oblasti u medicinskim naukama - Resuscitacione medicine. Resuscitacioni savet je partner Evropskog Resuscitacionog saveta i u skladu sa Ugovorom sa Evropskim resuscitacionim savetom, formiran je Journal Resuscitatio Balcanica. Časopis je formiran sa idejom da bude časopis za područje Balkana odnosno Jugoistočne Evrope. Podaci ukazuju da u zemljama regije nema časopisa koji se bavi specijalizovano Resuscitacionom medicinom. Autora iz Srbije, u ovoj oblasti medicine koji objavljuju radove u domaćim ili stranim časopisima, a posebno radove u časopisima na SCI listi ima vrlo malo. Svi vidljivi radovi potiču od članova saveta. Razlog nepostojanja radova leži u ne poznavanju postupaka koji propisuje UTSTEIN Protokol o izveštavanju o srčanom zastoju. UTSTEIN Protokol ustanovljen je 1991 godine a kasnije dopunjavan. Prvi put je objavljen u časopisu Cirkulation. 1991.godine. Dopunjen je 1995. god i 1997. god dok konačnu formu poprima 2004. godine. Od 1996. godine Evropski resuscitacioni savet radi na uspostavljanju Evropskog registra srčanog zastoja, sa ciljem da se sistematski izučava ovo oboljenje i prema navedenim protokolima sačinjavaju izveštaji koji se mogu porediti u različitim centrima. Resuscitacioni savet Srbije se programu EURECA priključio 2013. godine.
Prvo organizovano prikupljanje podataka izvršeno je u periodu oktobar – decembar 2014. godine u okviru Evropskog programa EURECA One 2014- Clinical Trials ID: NCT02236819
Ovaj program u Srbiji je realizovao Upravni odbor programa EURECA One 2014 – Srbija u saradnji sa nizom ustanova. Kao rezultat tih napora nastala je potreba za obradom i prezentovanjem po prvi put u Srbiji kvalitetno prikupuljenih podataka o srčanom zastoju. Ovaj, prvi broj časopisa ima za cilj da se publikuju predhodna saopštenja o rezultatima Programa EURECA One 2014 – Srbija. Kompletne rezultate saopštićemo u narednom broju časopisa, nakon objavljivanja rezultata Programa na Evropskom nivou.
dr Zlatko Fišer
Uvodnik
Godina I, Broj 1, Oktobar
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Program praćenja pojave srčanog zastoja EURECA ONE - Srbija 2014 Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 5-8
Zlatko Fišer, Violetta Raffay, Slađana Vlajović, Aleksandar Kličković, Aleksandra Lazić, Kornelija Jakšić Horvat
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

EURECA Srbija One 2014 – Vanbolnički srčani zastoj – mesto događaja Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 9-12
Zlatko Fišer, Slađana Vlajović, Kornelija Jakšić Horvat, Violetta Raffay
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

EURECA One 2014- jednomesečno prikupljanje podataka na teritoriji opštine Subotica Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 13-16
Mihaela Budimski , Zlatko Fišer , Milena Momirović Stojković , Kornelija Jakšić Horvat
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 8 | Podeli na Facebook Twitter

Vanbolnički sečani zastoj na teritoriji Grada Niša - EURECA ONE 2014 Journal resuscitatio Balcanica 2015; I: 17-21
Dušan Milenković, Tatjana Rajković, Saša Ignjatijević, Snežana Mitrović, Vanja Anđelković, Miloradna Stojanović
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter

Časopis - PDF dokument
Preuzmi kompletan časopis
-Pročitaj ili preuzmi PDF dokument
| Postavi komentar | Ukupno komentara: 0 | Podeli na Facebook Twitter


Slanje radova

Uz rukopis obavezno priložiti obrazac koji su potpisali svi autori, a koji sadrži: 1) izjavu da rad prethodno nije publikovan i da nije istovremeno podnet za objavljivanje u nekom drugom časopisu, 2) izjavu da su rukopis pročitali i odobrili svi autori koji ispunjavaju merila autorstva, i 3) kontakt podatke svih autora u radu (adrese, imejl adrese, telefone itd.). Blanko obrazac treba preuzeti sa internet-stranice časopisa (http://www.srp-arh.rs). Takođe je potrebno dostaviti kopije svih dozvola za: reprodukovanje prethodno objavljenog materijala, upotrebu ilustracija i objavljivanje informacija o poznatim ljudima ili imenovanje ljudi koji su doprineli izradi rada.
Pročitaj kompletan tekst...

POŠALJITE RAD

Vaši podaci:

Datoteka rada:
Podaci o radu:   LISTA RECENZENATA:
Theodoros Xanthos MD, PhD, FERC
Professor of Physiology and Pathophysiology, European University Cyprus
President Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Athanasios Chalkias, MD, PhD
University of Athens, Medical School, Postgraduate Study Program (MSc) “Cardiopulmonary Resuscitation”
Tzaneio General Hospital, Department of Anesthesiology and Perioperative Medicine
Board of Directors-Treasurer, Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
Walter RENIER, MD, FERC
Board member and treasurer of the Belgian Resuscitation Council
Member of the ERC Science and Education Committee
Zlatko Fišer, MD, Prim
Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad
Violetta Raffay, MD, PhD, FERC
Resuscitacioni Savet Srbije
ERC Science and Education Committee

  Detaljnije...

  Detaljnije...
Resuscitacioni savet Srbije – za casopis
Postanski pregradak 19,
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs